Psichologinis vaiko įvertinimas


Psichologinis vaiko įvertinimas padeda:

 • suprasti, kokios yra vaiko ir/ar tėvų sunkumų priežastys,
 • įvertinti vaiko stipriąsias puses,
 • įvertinti, ar vaikui ir/ar tėvams reikalinga psichoterapinė pagalba,
 • sudaryti preliminarų pagalbos planą,
 • vertinti pagalbos efektyvumą.

Gali būti įvertinamos šios sritys:

 • vaiko protiniai gebėjimai, dėmesys, mąstymas, mokymosi sunkumai, motyvacija,
 • elgesys,
 • emocinė būklė, nerimo, depresijos požymiai,
 • socialinė adaptacija ir santykiai.

Naudojami metodai:

 • pokalbis su vaiku ir tėvais,
 • vaiko stebėjimas, vaiko-tėvų bendravimo stebėjimas, vaizdo medžiagos analizė,
 • testavimas standartizuotais testais WISC (lietuvių ir rusų kalba), WAIS, WASI, CBCL, TFR, YSR, įvertinimas psichologinėmis metodikomis.


Psichologinis vaiko įvertinimas užtrunka 120-240 min. Išvados ir rekomendacijų rengimas

60-180 min.

Tėvai ir vaikas supažindinami su įvertinimo rezultatais. Išvada gali būti pateikiama raštu.

Teikiamos rekomendacijos tėvams dėl vaiko pasimatymų su tėvais tvarkos įvykus skyryboms.

Pirmą kartą tėvams rekomenduojama atvykti be vaiko.


Atlieka dr. Lina Kalinauskienė